Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa Chỉ Dân Tộc Facebook Trường Quê Quán Lớp SĐT STK
Nguyễn Ngọc Trung Nghĩa 18/07/2004 Nam 15/4 Hồng Bàng Kinh Nguyễn Ngọc Trung Nghĩa Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Nha Trang Nha Trang-Khánh Hòa 11B14 0565055452 0010157090000 (MB Bank)